انتخاب موضوع جدیدپایان نامه مدیریت

انتخاب موضوع پایان نامه اولین مرحله و مهم ترین مرحله از انجام پایان نامه مدیریت است. در صورتی که در انتخاب موضوع خود مردد هستید و نمیتوانید موضوع مناسبی برای پایان نامه خود انتخاب کنید این کار را به ما بسپارید. تیم تخصصی انتخاب موضوع در موسسه ام تز شما را در این امر یاری می رساند. انتخاب موضوع بر اساس مقالات بیس از ژورنالهای امرالد ، الزویر و ... بر اساس درخواست شما و گرایش شما انجام خواهد گرفت. برای این امر کافیست رشته و گرایش خود را به ایمیل سایت بفرستید .  لیستی از موضوعات پایان نامه مدیریت برای شما ارسال می شود. موضوعات ارسالی بهمراه مقاله بیس می باشد.این لیست(در هر گرایش) هر هفته آپدیت می شود. چنانچه این لیست به شما در انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت کمک نمی کند با ما تماس بگیرید تا بصورت آنلاین برای شما موضوع بر اساس مقالات جدید و بروز انجام پذیرید. شما می توانید در صورت تمایل مقاله بیس موضوع درخواستی خود را دریافت کنید.

نحوه انتخاب موضوع پایان نامه

عنوان پایان نامه می بایست مختصر ، رسا و جامع باشد .

دانشجویان باید توجه داشته باشند ، دامنه تحقیق در حدی باشد که پایان نامه حداقل 6 ماهه و حدکثر یک ساله به اتمام برسد.

عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه

موضوع پایان نامه  باید با تخصص استادان راهنما و مشاور انتخابی مرتبط باشد .

موضوع پایان نامه باید با رشته تحصیلی دانشجو مرتبط باشد .

دانشجویان لازم است تهیه مقالـه را از شروع مراحــل پیشنهادی مــوضوع پایان نامه مد نظر قرار دهند و به تحقیقی بپردازند ( موضوعی را انتخاب نمایند ) که امکان استخراج مقاله  را داشته باشد . لازم به ذکر است که استخراج مقاله از پایان نامه در صورت پذیرش و چاپ علاوه بر نمره ، دارای امتیاز تشویقی نیز می باشد .

دانشجویان می توانند برای پایان نامه از موضوعاتی استفاده کنند که شامل اولویت های تحقیقاتی سازمانهـــای دیگر باشــد. ( برای دریافت کمک هزینه )

مراحل انتخاب موضوع:

تدوين يك فهرست از موضوع هاي مناسب بر اساس توجه به معيارهاي مرحله دوم - تیم تخصص ام تز با توجه به تخصص خود فهرستی از موضوعات جدید و بروز به شما ارائه می کند
بررسي مجدد تك تك موضوع ها با نگاه منطقي و واقع بينانه توسط شما
حذف برخي از موضوع ها كه امكان انجام تحقيق و رسيدن به نتيجه مطلوب در آنها دشوار است
انتخاب حداكثر دو يا سه موضوع مناسب براي تحقيق
بررسي هر يك از موضوع ها به لحاظ وجود منابع اطلاعاتي و وجود استاد راهنما (موضوع در حوزه توجه به تخصص و علاقه حداقل يكي از استادان باشد)
مشورت با يك يا دو استاد در باره موضوع هاي پيشنهادي و مسائل مرتبط با آنها
گرفتن تائيد اوليه از يك يا دو استاد در مورد مناسب بودن يكي از موضوع ها

مشخص كردن روش تحقيق
مشخص كردن جامعه پژوهش
مشخص كردن شيوه نمونه گيري
مشخص كردن ابزار گردآوري اطلاعات
اجراي مراحل عملي كار
تدوين گزارش تحقيق

انتخاب موضوع پایان نامه

موسسه ام تز در گرایشهای مختلف مدیریت به شما دانشجویان عزیز در انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت کمک می رساند:
- انتخاب موضوع پایان نامه مديريت بازرگاني

- انتخاب موضوع پایان نامه بازاریابی

انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت دانش

- انتخاب موضوع پایان نامه مديريت اجرايي (MBA)
- انتخاب موضوع
پایان نامه منابع انساني
- انتخاب موضوع
پایان نامه مديريت دولتي
- انتخاب موضوع
پایان نامه مديريت کارآفريني
- انتخاب موضوع
پایان نامه مديريت سازماني
- انتخاب موضوع
پایان نامه فناوري اطلاعات
- انتخاب موضوع پایان نامه مديريت صنعتي، مديريت توليد و عمليات
- انتخاب موضوع پایان نامه  مديريت صنعتي، مديريت سيستم ها
- انتخاب موضوع پایان نامه مديريت، مديريت رسانه اي
- انتخاب موضوع پایان نامه  مدیریت تحول
- انتخاب موضوع  پایان نامه مدیریت ورزشی
- انتخاب موضوع  پایان نامه مديريت تکنولوژي
- انتخاب موضوع پایان نامه مديريت خدمات بهداشتي و درماني
- انتخاب موضوع پایان نامه مديريت آموزش عالي
- انتخاب موضوع  پایان نامه مديريت و برنامه ريزي فرهنگي
- انتخاب موضوع پایان نامه مديريت جهانگردي
- انتخاب موضوع پایان نامه توريسم و گردشگري

و تمامی گرایشهای مدیریت